BARBO TETRAZONA VERDE

-

Puntius tetrazona

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-